Para Penyembah Berhala di Akhir Zaman.

Rasulullah Saw bersabda:
Akan datang suatu zaman atas manusia:
1. Perut-perut mereka menjadi Tuhan-tuhan mereka.
2. Perempuan-perempuan mereka menjadi kiblat mereka.
3. Dinar-dinar(uang) mereka menjadi agama mereka.
4. Kehormatan mereka terletak pada kekayaan mereka.

Waktu itu, tidak tersisa dari iman kecuali namanya saja.
Tidak tersisa dari Islam kecuali ritual-ritualnya saja.
Tidak tersisa dari Al-Quran kecuali sebatas kajiannya saja.
Masjid-masjid mereka makmur, akan tetapi hati mereka kosong dari petunjuk (hidayah).
Ulama-ulama mereka menjadi makhluk Allah yang paling buruk di permukaan bumi.

Kalau terjadi zaman seperti itu, Allah akan menyiksa mereka dan menimpakan kepada mereka empat perkara (azab) :
1- Kekejaman para penguasa
2- Masa kekeringan
3- Kezaliman para pejabat
4- Ketidak adilan para hakim

Maka heranlah para sahabat mendengar penjelasan Rasulullah. Mereka bertanya, “Wahai Rasulallah, apakah mereka ini menyembah berhala ?”
Nabi SAW menjawab, “Ya ! Setiap dirham (uang) yg ada pada mereka menjadi berhala”.
(Hadits Muttafaq ‘alaih)

Ya Rabb… kami senantiasa mohon hidayahMu.